Koło naukowe Hydrogenium

AGH Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Energetyki Wodorowej
budynek HB3-B4, pokój 245, tel. 617-20-26
k.n.hydrogenium@gmail.com